Loading...

Tarieven en Kwaliteit

Vergoeding van homeopathie verschilt per verzekeraar en zorgpakket. Teruggave regelt u zelf rechtstreeks met de verzekering. Hier vindt u de vergoedingen van de verzekeraars.

 

Volwassenen en kinderen tot 18 jaar

Eerste consult (1,5 – 2 uur, incl. controle-moment)  = 105 euro

Vervolg consult (1 – 1,5 uur, incl. controle-moment)= 80 euro

Klein consult = 45 euro ( max 30 minuten)

Herhaalrecept = 25 euro

 

Studenten (18 t/m 23 jaar)

Eerste consult (incl. controle-moment) = 75 euro

Vervolg consult (incl. controle-moment) = 50 euro

Klein consult = 45 euro ( max 30 minuten)

Herhaalrecept = 25 euro

 

De vergoeding van homeopathie vanuit de aanvullende zorgverzekering komt niet ten laste van het verplichte eigen risico.

 

Betaling factuur

De factuur dient direct na afloop van het consult of uiterlijk binnen 14 dagen rechtstreeks door de patiënt te worden voldaan. De patiënt ontvangt de factuur die hij/zij vervolgens zelf kan indienen bij de  zorgverzekeraar. De NVKH maakt gebruik van de diensten van Bos Incasso

 

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u een afspraak wilt verzetten of annuleren, doe dit dan uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak. Afspraken die korter dan 48 uur voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd worden in rekening gebracht en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

 

Registerhomeopaat: Kwaliteitseisen en Beroepsvereniging

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). De klassiek homeopaten die hier staan geregistreerd, voldoen aan de hoge kwaliteitseisen voor opleiding, nascholing en waarneming. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De NVKH is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. De RBCZ is een ISO-gecertificeerd kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg. Ze stellen hoge eisen aan de therapeuten die in het register staan en aan de beroepsorganisaties die bij RBCZ zijn aangesloten. De beroepsorganisaties en RBCZ zelf voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Sinds 2014 voldoet de RBCZ aan alle eisen van de internationale ISO-normen.

 

Privacy

In de behandeling staan uw privacy en vertrouwen van groot belang. Een homeopaat heeft net als andere behandelaars een beroepsgeheim en moet zich houden aan de privacywetgeving. Meer informatie hierover vindt u in he Privacyreglement Rusken Homeopathie.

 

Patiënt-tevredenheid

Naast privacy is vertrouwen in uw therapeut noodzakelijk voor het succes van de behandeling. Bent u het ergens niet mee eens? Heeft u twijfels of lopen dingen niet naar uw tevredenheid? Heeft u opmerkingen of vragen? Laat mij dat dan zo snel mogelijk weten en wacht niet te lang. Een goed gesprek doet vaak wonderen en waarschijnlijk vinden we samen een goede oplossing

 

Algemene Voorwaarden

Homeopathie Rusken hanteert de volgende Algemene Voorwaarden Rusken Homeopathie.  

PRAKTIJK TERWOLDE (Gelderland)

BANDIJK 37
7396 NC TERWOLDE

Nabij Apeldoorn, Deventer, Zwolle

PRAKTIJK ZOETERMEER

ALEXANDERSTRAAT 16
2713 AT ZOETERMEER

CONTACT

HOMEOPATHIE@RUSKEN.NL

06-23 22 98 76

KVK 76182916

AGB Praktijkcode: 9003366        AGB Zorgverlenerscode: 90117183